Choroby
 • Indeks chorób
 • Podejście statyst.
 • Katalog firm
 •  
  Strona główna Wyślij do nas list... home_mail.jpg
  Choroby - podejście statystyczne
  Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze
  Choroby zakaźne przewodu pokarmowego
  Nr stat. Nazwa choroby
  A00 Cholera
  A01 Dur brzuszny i dury rzekome
  A02 Inne zakażenia wywołane pałeczkami Salmonela
  A03 Zakażenia wywołane pałeczkami Shigella (szigeloza)
  A04 Inne bakteryjne zakażenia jelitowe
  A05 Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe
  A06 Pełzakowica
  A07 Zakażenia jelitowe wywołane przez inne pierwotniaki
  A08 Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe
  A09 Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodczeniu
  Gruźlica
  Nr stat. Nazwa choroby
  A15 Gruźlica układu oddechowego, bakteriologicznie i histologicznie potwierdzona
  A16 Gruźlica układu oddechowego, nie potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
  A17 Gruźlica układu nerwowego
  A18 Gruźlica innych narządów
  A19 Gruźlica prosówkowa
  A20 Dżuma
  Niektóre bakteryjne choroby odzwiedrzęce
  Nr stat. Nazwa choroby
  A21 Tularemia
  A22 Wąglik
  A23 Bruceloza
  A24 Nosacizna i melioidoza
  A25 Gorączka szczurza (choroba od ukąszenia przez szczura)
  A26 Różyca
  A27 Krętkowica (leptospiroza)
  A28 Inne bakteryjne choroby odzwierzęce, niesklasyfikowane gdzie indziej
  Inne choroby bakteryjne
  Nr stat. Nazwa choroby
  A30 Trąd
  A31 Zakażenia wywołane przez inne prątki
  A32 Listerioza
  A33 Tężec noworodków
  A34 Tężec położniczy
  A35 Inne postacie tężca
  A36 Błonica
  A37 Krztusiec
  A38 Szkarlatyna
  A39 Zapalenie wywołane dwoinką nagminnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (Neisseria meningitidis)
  A40 Posocznica paciorkowca
  A41 Inne posocznice
  A42 Promienica
  A43 Nokardioza
  A44 Bartoneloza
  A46 Róża
  A48 Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej
  A49 Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym
  Zakażenia przenoszone głównie drogą płciową
  Nr stat. Nazwa choroby
  A50 Kiła wrodzona
  A51 Kiła wczesna
  A52 Kiła późna
  A53 Inne postacie kiły i koła nie określona
  A54 Rzeżączka (zakażenia rzeżączkowe)
  A55 Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie
  A56 Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie
  A57 Wrzód weneryczny
  A58 Ziarniniak pachwinowy
  A59 Rzęsistkowica
  A60 Opryszczkowe (herpes simplex) zakażenie okolicy odbytowej i moczowo-płciowej
  A63 Inne choroby przenoszone głównie drogą płciową niesklasyfikowane gdzie indziej
  A64 Choroby przenoszone drogą płciową, nie określone
  Inne choroby wywołane przez krętki (Spirochetaceae)
  Nr stat. Nazwa choroby
  A65 Kiła nieweneryczna
  A66 Malinica (jagodzica)
  A67 Pinta (carate)
  A68 Gorączka powrotna
  A69 Inne choroby wywołane przez krętki
  Inne choroby wywołane przez Chlamydie
  Nr stat. Nazwa choroby
  A70 Zakażenia Chlamydia psittaci
  A71 Jaglica
  A74 Inne choroby wywołane przez Chlamydie
  Riketsjozy
  Nr stat. Nazwa choroby
  A75 Dur wysypkowy
  A77 Gorączka plamista (riketsjozy przenoszone przez kleszcze)
  A78 Gorączka Q
  A79 Inne riketsjozy
  Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego
  Nr stat. Nazwa choroby
  A80 Ostre nagminne porażenie dziecięce
  A81 Zakażenie powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego
  A82 Wścieklizna
  A83 Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez komary
  A84 Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze
  A85 Inne wirusowe zapalenia mózgu niesklasyfikowane gdzie indziej
  A86 Wirusowe zapalenie mózgu, nie określone
  A87 Wirusowe zapalenie opon mózgowych
  A88 Inne wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej
  A89 Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, nie określone
  Wirusowe gorączki i wirusowe gorączki krwotoczne przenoszone przez stawonogi
  Nr stat. Nazwa choroby
  A90 Gorączka denga (denga klasyczna)
  A91 Gorączka krwotoczna denga
  A92 Inne wirusowe gorączki przenoszone przez komary
  A93 Inne gorączki wirusowe przenoszone przez komary niesklasyfikowane gdzie indziej
  A94 Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi, nie określone
  A95 Żółta gorączka (żółta febra)
  A96 Gorączka krwotoczna wywołana przez arenawirusy
  A98 Inne wirusowe gorączki krwotoczne niesklasyfikowane gdzie indziej
  A99 Nieokreślona wirusowa gorączka krwotoczna
  Zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych
  Nr stat. Nazwa choroby
  B00 Zakażenia wirusem herpes (herpes simplex)
  B01 Ospa wietrzna (varicella)
  B02 Półpasiec (herpes zoster)
  B03 Ospa prawdziwa
  B04 Ospa małpia
  B05 Odra
  B06 Różyczka (rubeola)
  B07 Brodawki wirusowe
  B08 Inne zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych niesklasyfikowane gdzie indziej
  B09 Nieokreślone zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych
  Wirusowe zapalenie wątroby
  Nr stat. Nazwa choroby
  B15 Ostre wirusowe zapalenie wątroby A
  B16 Ostre wirusowe zapalenie wątroby B
  B17 Inne ostre wirusowe zapalenia wątroby
  B18 Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby
  B19 Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby
  Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
  Nr stat. Nazwa choroby
  B20 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), której skutkiem są choroby zakaźne i pasożytnicze
  B21 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), której skutkiem są nowotwory złośliwe
  B22 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), której skutkiem są inne określone choroby
  B23 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), której skutkiem są inne stany
  B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), nie określona
  Inne choroby wirusowe
  Nr stat. Nazwa choroby
  B25 Cytiomegalia
  B26 Świnka
  B27 Mononukleoza zakaźna
  B30 Wirusowe zapalenie spojówek
  B33 Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej
  B34 Zakażenia wirusowe o nieustalonym umiejscowieniu
  Grzybice
  Nr stat. Nazwa choroby
  B35 Grzybice skóry (dermatofitozy)
  B36 Inne grzybice powierzchowne
  B37 Kandydoza (Candidosis)
  B38 Kokcydioidomikoza
  B39 Histoplazmoza
  B40 Drożdżyca (blastomykoza)
  B41 Parakokcydioidomikoza
  B42 Sporotrychoza
  B43 Chromomikoza i ropień femykotyczny
  B44 Grzybica kropidlakowa (Aspergiloza)
  B45 Kryptokokoza (zygomycosis)
  B46 Mukormykoza (zygomycosis)
  B47 Maduromykoza
  B48 Inne grzybice niesklasyfikowane gdzie indziej
  B49 Grzybice, nie określone
  Choroby wywołane przez pierwotniaki
  Nr stat. Nazwa choroby
  B50 Zimnica (malaria) wywołana przez Plasmodium falciparum
  B51 Zimnica (malaria) wywołana przez Plasmodium vivax
  B52 Zimnica (malaria) wywołana przez Plasmodium malariae
  B53 Inne postacie zimnicy potwierdzone parazytologicznie
  B54 Zimnica nie określona
  B55 Leiszmanioza
  B56 Trypanosomoza afrykańska
  B57 Choroba Chagasa
  B58 Toksoplazmoza
  B59 Pneumocystoza
  B60 Inne choroby pasożytnicze niesklasyfikowane gdzie indziej
  B64 Nie określone choroby pasożytnicze
  Robaczyce
  Nr stat. Nazwa choroby
  B65 Schistosomoza (bilharcjoza)
  B66 Inne zakażenia przywrami
  B67 Bąblowica (echinococcosis)
  B68 Tasiemczyca
  B69 Wągrzyca (cysticerkoza)
  B70 Dyfilobotrioza (dyphyllobothriosis) i sparganoza (larwalna dyfilobotrioza)
  B71 Zakażenia innymi tasiemcami
  B72 Drakunkuloza (dracuculiasis)
  B73 Onchocerkoza (onchocercosis)
  B74 Filarioza (filariasis)
  B75 Włośnica (trichicelloza)
  B76 Choroby wywołane przez tęgoryjca
  B77 Glistnica (askaridoza(
  B78 Węgorczyca (strongyloidoza)
  B79 Włosogłówczyca (trichurioza)
  B80 Owsica (enterobioza)
  B81 Inne robaczyce jelitowe niesklasyfikowane gdzie indziej
  B82 Zakażenia pasożytami jelitowymi, nie określone
  B83 Inne robaczyce
  Wszawica, akarioza i inne inwazje pasożytnicze
  Nr stat. Nazwa choroby
  B85 Wszawica
  B86 Świerzb
  B87 Muszyca (myiosis)
  B88 Inne inwazje pasożytnicze
  B89 Choroby pasożytnicze, nie określone
  Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych
  Nr stat. Nazwa choroby
  B90 Następstwa gruźlicy
  B91 Następstwa nagminnego porażenia dziecięcego
  B92 Następstwa trądu
  B94 Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożytniczych
  Bakteryjne, wirusowe i inne czynniki zakaźne
  Nr stat. Nazwa choroby
  B95 Paciorkowce i gronkowce jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
  B96 Inne czynniki bakteryjne jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
  B97 Czynniki wirusowe jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
  Inne choroby zakaźne
  Nr stat. Nazwa choroby
  B99 Choroby zakaźne inne i nie określone


  W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.

  Niniejszy serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Nie zastępuje porady lekarskiej. Autorzy, konsultanci i wydawcy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji dostępnych w tym serwisie.
  Copyright © 2000-2021 by DOBIS, Opracowanie i utrzymywanie DOBIS