Choroby
 • Indeks chorób
 • Podejście statyst.
 • Katalog firm
 •  
  Strona główna Wyślij do nas list... home_mail.jpg
  Choroby - podejście statystyczne
  Choroby układu nerwowego
  Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego
  Nr stat. Nazwa choroby
  G00 Bakteryjne zapalenie opon mózgowych niesklasyfikowane gdzie indziej
  G01 Zapalenie opon mózgowych w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
  G02 Zapalenie opon mózgowych w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
  G03 Zapalenie opon mózgowych wywołane przez inne i nie określone czynniki
  G04 Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego
  G05 Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
  G06 Ropień i ziarniniak śródczaszkowy i w kanale kręgowym
  G07 Ropień i ziarniniak śródczaszkowy i w kanale kręgowym w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
  G08 Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył śródczaszkowych i w kanale kręgowym
  G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
  Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
  Nr stat. Nazwa choroby
  G10 Choroba Huntingtona
  G11 Bezład dziedziczny
  G12 Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne
  G13 Zaniki układowe pierwotnie zajmujące układ nerwow w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
  Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
  Nr stat. Nazwa choroby
  G20 Choroba Parkinsona
  G21 Parkinsonizm wtórny
  G22 Parkinsonizm w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
  G23 Inne choroby zwyrodnieniowe i zwojów podstawy
  G24 Dystonia
  G25 Inne zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
  G26 Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
  Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
  Nr stat. Nazwa choroby
  G30 Choroba Alzheimera
  G31 Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej
  G32 Inne zaburzenia zwyrodnieniowe układu nerwowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
  Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
  Nr stat. Nazwa choroby
  G35 Stwardnienie rozsiane
  G36 Inne ostre rozsiane demielinizacje
  G37 Inne choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
  Zaburzenia okresowe i napadowe
  Nr stat. Nazwa choroby
  G40 Padaczka
  G41 Stan padaczkowy
  G43 Migrena
  G44 Inne zespoły bólu głowy
  G45 Przemijające mózgowe napady niedokrwienia i zespoły pokrewne
  G46 Zespoły naczyniowe mózgu w chorobach naczyń mózgowych
  G47 Zaburzenia snu
  Zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe
  Nr stat. Nazwa choroby
  G50 Zaburzenia nerwu trójdzielnego
  G51 Zaburzenia nerwu twarzowego
  G52 Zaburzenia innych nerwów czaszkowych
  G53 Zaburzenia nerwów czaszkowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
  G54 Zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych
  G55 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
  G56 Mononeuropatie kończyny górnej
  G57 Mononeuropatie kończyny dolnej
  G58 Inne mononeuropatie
  G59 Mononeuropatia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
  Polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego
  Nr stat. Nazwa choroby
  G60 Neuropatia samoistna i dziedziczna
  G61 Polineuropatia zapalna
  G62 Inne polineuropatie
  G63 Polineuropatia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
  G64 Inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego
  Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni
  Nr stat. Nazwa choroby
  G70 Miastenia ciężka rzekomoporaźna (mzasthenia gravis) i inne zaburzenia nerwowo-mięśniowe
  G71 Pierwotne zaburzenia mięśniowe
  G72 Inne miopatie
  G73 Zaburzenia połączeń nerwowo-mięśniowych oraz mięśni w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
  Porażenie mózgowe i inne zespoły porażenne
  Nr stat. Nazwa choroby
  G80 Dziecięce porażenie mózgowe
  G81 Porażenie połowicze
  G82 Porażenie kończyn dolnych i porażenie czterokończynowe
  G83 Inne zespoły porażenne
  Inne zaburzenia układu nerwowego
  Nr stat. Nazwa choroby
  G90 Zaburzenia układu wegetatywnego
  G91 Wodogłowie
  G92 Encefalopatia toksyczna
  G93 Inne zaburzenia mózgu
  G94 Inne zaburzenia mózgu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
  G95 Inne choroby rdzenia kręgowego
  G96 Inne choroby ośrodkowego układu nerwowego
  G97 Zaburzenia pozabiegowe układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej
  G98 Inne zaburzenia układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej
  G99 Inne zaburzenia układu nerwowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej


  W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.

  Niniejszy serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Nie zastępuje porady lekarskiej. Autorzy, konsultanci i wydawcy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji dostępnych w tym serwisie.
  Copyright © 2000-2018 by DOBIS, Opracowanie i utrzymywanie DOBIS