Choroby
 • Indeks chorób
 • Podejście statyst.
 • Katalog firm
 •  
  Strona główna Wyślij do nas list... home_mail.jpg
  Choroby - podejście statystyczne
  Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
  Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi
  Nr stat. Nazwa choroby
  F00 Otępienie w chorobie Alzheimera
  F01 Otępienie naczyniowe
  F02 Otępienie w innych chorobach klasyfikowanych gdzie indziej
  F03 Otępienie bliżej nieokreślone
  F04 Organiczny zespół amnestyczny nie wywołany alkoholem i innymi substancjami pschoaktywnymi
  F05 Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi
  F06 Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną
  F07 Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
  F09 Nieokreślone zaburzenia psychiczne organiczne lub objawowe
  Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych
  Nr stat. Nazwa choroby
  F10 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu
  F11 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opiatów
  F12 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli
  F13 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji nasennych i uspakajających
  F14 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy
  F15 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych niż kokaina środków pobudzających w tym kofeiny
  F16 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem halucynogenów
  F17 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu
  F18 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane odurzaniem się lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi
  F19 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem środków wyżej wymienionych (F10-F18) i innych środków psychoaktywnych
  Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe
  Nr stat. Nazwa choroby
  F20 Schizofrenia
  F21 Zaburzenie typu schizofrenii (schizotypowe)
  F22 Uporczywe zaburzenia urojeniowe
  F23 Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne
  F24 Indukowane zaburzenie urojeniowe
  F25 Zaburzenia schizoefektywne
  F28 Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne
  F29 Nieokreślone nieorganiczne zaburzenia psychotyczne
  Zaburzenia nastroju (afektywne)
  Nr stat. Nazwa choroby
  F30 Epizod maniakalny
  F31 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe
  F32 Epizod depresyjny
  F33 Zaburzenia depresyjne nawracające
  F34 Uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne)
  F38 Inne zaburzenia nastroju (afektywne)
  F39 Zaburzenia nastroju (afektywne), nie określone
  Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (somatoform)
  Nr stat. Nazwa choroby
  F40 Zaburzenia lękowe w postaci fobii
  F41 Inne zaburzenia lękowe
  F42 Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)
  F43 Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne
  F44 Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
  F45 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (somatoform disorders)
  F48 Inne zaburzenia nerwicowe
  Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
  Nr stat. Nazwa choroby
  F50 Zaburzenia odżywiania
  F51 Nieorganiczne zaburzenia snu
  F52 Dysfunkcja seksualna nie spowodowana zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną
  F53 Zaburzenia psychiczne związane z porodem, nie sklasyfikowane gdzie indziej
  F54 Czynniki psychologiczne i behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami klasyfikowanymi w innych rozdziałach
  F55 Nadużywanie substancji nie powodujących uzależnienia
  F59 Nieokreślone zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
  Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
  Nr stat. Nazwa choroby
  F60 Specyficzne zaburzenia osobowości
  F61 Zaburzenia osobowości mieszane i inne
  F62 Trwałe zmiany osobowości nie wynikające z uszkodzenia ani z choroby mózgu
  F63 Zaburzenia nawyków i popędów (impulsów)
  F64 Zaburzenia identyfikacji płciowej
  F65 Zaburzenia preferencji seksualnych
  F66 Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną
  F68 Inne zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych
  F69 Zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych, nie określone
  Upośledzenie umysłowe
  Nr stat. Nazwa choroby
  F70 Upośledzenie umysłowe lekkie
  F71 Upośledzenie umysłowe umiarkowane
  F72 Upośledzenie umysłowe znaczne
  F73 Upośledzenie umysłowe głębokie
  F78 Inne upośledzenia umysłowe
  F79 Upośledzenie umysłowe, nie określone
  Zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)
  Nr stat. Nazwa choroby
  F80 Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka
  F81 Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych
  F82 Specyficzne zaburzenie rozwoju funkcji motorycznych
  F83 Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe
  F84 Całościowe zaburzenia rozwojowe
  F88 Inne zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)
  F89 Zaburzenie rozwoju psychicznego (psychologicznego), nie określone
  Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym
  Nr stat. Nazwa choroby
  F90 Zaburzenia hiperkinetyczne (zespoły nadpobudliwości ruchowej)
  F91 Zaburzenia zachowania
  F92 Mieszane zaburzenia zachowania i emocji
  F93 Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie
  F94 Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym
  F95 Tiki
  F98 Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
  Nieokreślone zaburzenia psychiczne
  Nr stat. Nazwa choroby
  F99 Zaburzenia psychiczne, inaczej nie określone


  W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.

  Niniejszy serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Nie zastępuje porady lekarskiej. Autorzy, konsultanci i wydawcy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji dostępnych w tym serwisie.
  Copyright © 2000-2018 by DOBIS, Opracowanie i utrzymywanie DOBIS