Choroby
 • Indeks chorób
 • Podejście statyst.
 • Katalog firm
 •  
  Strona główna Wyślij do nas list... home_mail.jpg
  Choroby - podejście statystyczne
  Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane
  Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu krążenia i układu oddechowego
  Nr stat. Nazwa choroby
  R00 Zaburzenia "bicia" serca
  R01 Szmery serca i inne zjawiska osłuchowe w okolicy serca
  R02 Zgorzel (gengrena) gdzie indziej niesklasyfikowana
  R03 Nieprawidłowy wynik pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, bez rozpoznania
  R04 Krwawienia z dróg oddechowych
  R05 Kaszel
  R06 Zaburzenia oddychania
  R07 Ból w gardle i w klatce piersiowej
  R09 Inne objawy i oznaki chorobowe dotyczące układu krążenia i układu oddechowego
  Objawy podmiotowe i przedmiotowe dotyczące przewodu pokarmowego i jamy brzusznej
  Nr stat. Nazwa choroby
  R10 Ból w okolicy brzucha i miednicy
  R11 Nudności i wymioty
  R12 Zgaga
  R13 Dysfagia
  R14 Wzdęcie i objawy pokrewne
  R15 Nietrzymanie kału
  R16 Powiększenie wątroby i śledziony gdzie indziej niesklasyfikowana
  R17 zółtaczka, nie określona
  R18 Woldobrzusze
  R19 Inne objawy podmiotowe i przedmiotowe dotyczące przewodu pokarmowego i jamy brzusznej
  Objawy i cechy chorobowe dotyczące skóry i tkanki podskórnej
  Nr stat. Nazwa choroby
  R20 Zaburzenia czucia skórnego
  R21 Rumień i inne nieswoiste wysypki skórne
  R22 Umiejscowiony obrzęk, guzek, guz skóry i tkanki podskórnej
  R23 Inne zmiany skórne
  Objawy chorobowe układu nerwowego i mięśniowo-kostnego
  Nr stat. Nazwa choroby
  R25 Zaburzenia ruchów mimowolnych
  R26 Nieprawidłowości chodu i poruszania się
  R27 Inne zaburzenia koordynacji ruchów
  R29 Inne oznaki i objawy chorobowe dotyczące układu nerwowego i mięśniowo-kostnego
  Objawy chorobowe dotyczące układu moczowego
  Nr stat. Nazwa choroby
  R30 Ból z zaburzeniami oddawania moczu
  R31 Krwiomocz, nie określony
  R32 Nietrzymanie moczu, nie określone
  R33 Zatrzymanie moczu
  R34 Bezmocz i skąpomocz
  R35 Wielomocz
  R36 Wydzielina z cewki moczowej
  R39 Inne objawy chorobowe dotyczące układu moczowego
  Symptomy i objawy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu emocjonalnego oraz zachowania
  Nr stat. Nazwa choroby
  R40 Senność, osłupienie i śpiączka
  R41 Inne oznaki i objawy chorobowe dotyczące funkcji poznawania i świadomości
  R42 Zawroty głowy i odurzenie
  R43 Zaburzenia węchu i smaku
  R44 Inne symptomy i objawy chorobowe dotyczące funkcji poznawania i świadomości
  R45 Objawy i oznaki chorobowe dotyczące stanu emocjonalnego
  R46 Stany i objawy chorobowe dotyczące powierzchowności i zachowania
  Objawy i oznaki chorobowe dotyczące mowy i głosu
  Nr stat. Nazwa choroby
  R47 Zaburzenia mowy nigdzie indziej niesklasyfikowane
  R48 Dysleksja i inne zaburzenia spostrzegania, nigdzie indziej niesklasyfikowane
  R49 Zaburzenia głosu
  Objawy i oznaki ogólne
  Nr stat. Nazwa choroby
  R50 Gorączka o nieznanej przyczynie
  R51 Ból głowy
  R52 Ból gdzie indziej niesklasyfikowany
  R53 Złe samopoczucie, zmęczenie
  R54 Starość
  R55 Omdlenie i zapaść
  R56 Drgawki, gdzie indziej niesklasyfikowane
  R57 Wstrząs, nigdzie indziej niesklasyfikowany
  R58 Krwotok, gdzie indziej niesklasyfikowany
  R59 Powiększenie węzłów chłonnych
  R60 Obrzęk, nigdzie indziej niesklasyfikowany
  R61 Nadmierne pocenie
  R62 Brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego
  R63 Objawy i oznaki chorobowe dotyczące pożywienia
  R64 Kacheksja
  R68 Inne objawy i oznaki ogólne
  R69 Nieznane i niedokładne określone przyczyny chorobowości
  Nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych krwi, bez diagnozy
  Nr stat. Nazwa choroby
  R70 Przyspieszone opadanie krwinek czerwonych i zaburzenia lepkości osocza
  R71 Nieprawidłowości krwinek czerwonych
  R72 Nieprawidłowości krwinek białych gdzie indziej niesklasyfikowane
  R73 Podwyższone stężenie glukozy
  R74 Nieprawidłowości w aktywności enzymów surowicy krwi
  R75 Laboratoryjne dowody wskazujące na zakażenie wirusem HIV
  R76 Inne nieprawidłowe wyniki badań immunologicznych surowicy krwi
  R77 Inne zaburzenia dotyczące białek osocza
  R78 Stwierdzenie leków lub innych substancji prawidłowo nie obecnych we krwi
  R79 Inne nieprawidłowe wyniki badań biochemicznych krwi
  Nieprawidłowości budowy ciała wykryte badaniami obrazowymi, bez diagnozy
  Nr stat. Nazwa choroby
  R90 Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych centralnego systemu nerwowego
  R91 Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych płuc
  R92 Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych sutka
  R93 Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych innych struktur ciała
  R94 Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych
  Niedokładnie określone lub nieznane przyczyny umieralności
  Nr stat. Nazwa choroby
  R95 Zespół nagłej śmierci dziecka
  R96 Nagła śmierć, przyczyna nieznana
  R98 Śmierć nieoczekiwana
  R99 Inne, niedokładnie określone i nie znane przyczyny umieralności


  W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.

  Niniejszy serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Nie zastępuje porady lekarskiej. Autorzy, konsultanci i wydawcy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji dostępnych w tym serwisie.
  Copyright © 2000-2018 by DOBIS, Opracowanie i utrzymywanie DOBIS