Choroby
 • Indeks chorób
 • Podejście statyst.
 • Katalog firm
 •  
  Strona główna Wyślij do nas list... home_mail.jpg
  Choroby - podejście statystyczne
  Choroby układu oddechowego
  Ostre zakażenie górnych dróg oddechowych
  Nr stat. Nazwa choroby
  J00 Ostre zapalenie górnych dróg oddechowych
  J01 Ostre zapalenie zatok przynosowych
  J02 Ostre zapalenie gardła
  J03 Ostre zapalenie migdałków
  J04 Ostre zapalenie krtani i tchawicy
  J05 Ostre krupowe zapalenie krtani i nagłośni
  J06 Ostre zakażenie górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim lub nieokreślonym
  Zapalenie płuc i grypa
  Nr stat. Nazwa choroby
  J10 Grypa wywołana zidentyfikowanym wirusem
  J11 Grypa wywołana niezidentyfikowanym wirusem
  J12 Wirusowe zapalenie płuc niesklasyfikowane gdzie indziej
  J13 Zapalenie płuc wywołane paciorkowcami (Stereptococcus pneumoniae)
  J14 Zapalenie płuc wywołane pałeczką grypy (Haemophilus influenzae)
  J15 Zapalenie płuc bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej
  J16 Zapalenie płuc wywołane innymi drobnoustrojami niesklasyfikowane gdzie indziej
  J17 Zapalenie płuc w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
  J18 Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem
  Inne ostre zakażenie dolnych dróg oddechowych
  Nr stat. Nazwa choroby
  J20 Ostre zapalenie oskrzeli
  J21 Ostre zapalenie oskrzelików
  J22 Nieokreślone ostre zakażenie dolnych dróg oddechowych
  Inne choroby górnych dróg oddechowych
  Nr stat. Nazwa choroby
  J30 Naczynioruchowe i uczuleniowe zapalenie (błony śluzowej) nosa
  J31 Przewlekłe zapalenie błony śluzowej jamy nosowej i gardła
  J32 Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych
  J33 Polip nosa
  J34 Inne schorzenia nosa i zatok przynosowych
  J35 Przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego
  J36 Ropień Okołomigdałkowy
  J37 Przewlekłe zapalenie krtani oraz krtani i tchawicy
  J38 Zapalenie strun głosowych i krtani niesklasyfikowane gdzie indziej
  J39 Inne choroby górnych dróg oddechowych
  Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych
  Nr stat. Nazwa choroby
  J40 Zapalenie oskrzeli nie określone jako ostre albo przewlekłe
  J41 Przewlekłe zapalenie oskrzeli proste i śluzowo-ropne
  J42 Nieokreślone przewlekłe zapalenie oskrzeli
  J43 Rozedma płuc
  J44 Inna przewlekła zaporowa choroba płuc
  J45 Dychawica oskrzelowa
  J46 Stan astmatyczny
  J47 Rozstrzenie oskrzeli
  Choroby płuc wywołane czynnikami zewnętrznymi
  Nr stat. Nazwa choroby
  J60 Pylica górników kopalń węgla
  J61 Pylica spowodowana azbestem lub innymi włóknami mineralnymi
  J62 Pylica spowodowana pyłem zawierającym krzemionkę
  J63 Pylica wywołana innymi pyłami nieorganicznymi
  J64 Nieokreślona pylica płuc
  J65 PSylica płuc współistniejąca z gruźlicą
  J66 Choroba dróg oddechowych wywołana określonym pyłem organicznym
  J67 Zapalenie płuc z nadwrażliwości wywołane pyłami organicznymi
  J68 Choroby układu oddechowego wywołane wdychaniem czynników chemicznych gazów lub par
  J69 Zapalenie płuc wywołane ciałami stałymi i ciekłymi
  J70 Choroby układu oddechowego wywołane innymi czynnikami zewnętrznymi
  Inne choroby układu oddechowego dotyczące przede wszystkim tkanki śródmiąższowej płuc
  Nr stat. Nazwa choroby
  J80 Zespół ciężkiej niewydolności oddechowej u dorosłych
  J81 Obrzękpłuc
  J82 Eozynofilia płucna niesklasyfikowana gdzie indziej
  J84 Inne choroby tkanki śródmiąższowej płuc
  Stany ropne i martwicze dolnych dróg oddechowych
  Nr stat. Nazwa choroby
  J85 Ropień płuca i śródpiersia
  J86 Ropniak opłucnej
  Inne choroby opłucnej
  Nr stat. Nazwa choroby
  J90 Wysięk opłucnowy niesklasyfikowany gdzie indziej
  J91 Wysięk opłucnowy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
  J92 Blaszka opłucnej
  J93 Odma opłucnowa
  J94 Inne choroby opłucnej
  Inne choroby układy układu oddechowego
  Nr stat. Nazwa choroby
  J95 Chirurgiczne (pozabiegowe) zaburzenia układu oddechowego niesklasyfikowane gdzie indziej
  J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
  J98 Inne choroby układu oddechowego
  J99 Zaburzenia układu oddechowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej


  W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.

  Niniejszy serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Nie zastępuje porady lekarskiej. Autorzy, konsultanci i wydawcy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji dostępnych w tym serwisie.
  Copyright © 2000-2018 by DOBIS, Opracowanie i utrzymywanie DOBIS